ECEMED  Expertise Centre Environmental Medicine
Topklinisch Expertise Centrum STZ

Wat moet u doen als u vermoedt dat u gezondheidsproblemen heeft, die mogelijk wordt veroorzaakt door stoffen op het werk?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen of via het contactformulier

U kunt gaan praten met uw management en aangeven dat u uw klachten verder onderzocht wilt hebben.

U kunt naar uw bedrijfsarts gaan en hem/haar verzoeken contact op te nemen met ECEMed

U kunt naar uw huisarts gaan en hem/haar verzoeken contact op te nemen met ECEMed

Als u acuut ziek geworden bent door gevaarlijke stoffen laat dan uw bedrijfsarts met spoed contact met ons opnemen.

Hoe werkt ECEMed?

ECEMed is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. In ons centrum wordt een vaste werkwijze gevolgd om te onderzoeken of en door welke stoffen uw gezondheid mogelijk is aangetast.

1. Inventarisatie

Als een werknemer zich bij ons meldt met gezondheidklachten, wordt nagegaan met welke chemicaliën hij heeft gewerkt of in contact is geweest en wat de mate van blootstelling is geweest.
Wij gaan dan na met welke stoffen u heeft gewerkt nu en in het verleden. Daarnaast gaan wij na of er verdere gegevens zijn;

  • is er ooit gemeten in het bedrijf?
  • is er andere documentatie?
  • zijn er verdere medische gegevens?

U wordt verzocht alle documentatie die u daarover heeft mee te nemen. Het betreft zowel uw huidige en vroegere werk. Verder wordt geïnventariseerd welke maatregelen het bedrijf heeft getroffen ter bescherming op het werk.

2. Medisch onderzoek

De medisch specialist beoordeelt welke gezondheidschade aanwezig is. Ook bij het medisch onderzoek wordt u gevraagd zoveel mogelijk gegevens mee te brengen. Met uw toestemming kunnen ontbrekende gegevens bij andere artsen en instanties worden opgevraagd.
Vervolgens zal de arts u vragen stellen over uw gezondheid en lichamelijk functioneren. Daarna vindt een volledig lichamelijk onderzoek plaats.

Meestal vindt daarna bloed- en urine onderzoek plaats. Afhankelijk van uw klachten en de blootstelling kan aanvullend onderzoek plaatsvinden (bv een hartfilm, foto's of een scan).

Alle gegevens worden naast elkaar gelegd om te oordelen of de gevonden gezondheidklachten veroorzaakt zijn door de vastgestelde blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De uitkomst wordt schriftelijk in een rapport vastgelegd en uitgebreid besproken. Uiteraard bevat het rapport ook adviezen voor verder medisch onderzoek en/of behandeling.

Ook als u al bij meerdere artsen bent geweest kan ECEMed vaak nog een oplossing bieden.