ECEMED  Expertise Centre Environmental Medicine
Topklinisch Expertise Centrum STZ

ECEMed in het kort

paardenbloem

ECEMed, Stichting Expertise Centre Environmental Medicine, ziekenhuis Rijnstate, is een onafhankelijk expertise centrum voor onderzoek, behandeling en advies betreffende gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen.

Het Expertise Centre Environmental Medicine streeft ernaar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen op mensen zoveel mogelijk zichtbaar te maken en te beperken. Enerzijds door adviezen over het gebruik van gevaarlijke stoffen te geven. Anderzijds door mensen, met klachten en verschijnselen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen, te onderzoeken en zo mogelijk het juiste behandeltraject te adviseren, of van expertise te voorzien bij claims.

Wat kan ECEMed voor u doen?

  • Onderzoek van werknemers die ziek geworden zijn door gevaarlijke stoffen op het werk (aanmelding bij voorkeur door bedrijfsarts of huisarts) voor inventarisatie door welke stoffen schadelijke gezondheidseffecten zijn opgelopen.
  • Analyse van schadelijke gezondheidseffecten en mogelijke behandeling.
  • Prognose van schadelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn.
  • Adviezen over het voorkomen van schade.
  • Opmaken van expertise rapporten in het kader van schadeclaims.
  • Advisering van management van bedrijven bij- en nascholing met name voor (bedrijfs)artsen